۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

احساس تهی بودن ناشی از چیست؟

احساس تهي بودن معمولاً ناشي از آن است كه فرد خود را تأثيرگذار بر زندگي خود و دنيايي كه در آن هست ناتوان احساس مي كند
احساس تهی بودن, افسردگی,ناامیدی
۲۶ آذر ۱۳۹۵

احساس تهی بودن ناشی از چیست؟

/
Posted By

احساس تهی بودن معمولاً ناشی از آن است که فرد خود را تأثیرگذار بر زندگی خود و دنیایی که در آن هست ناتوان احساس می کند شاید او به دفعات به این نتیجه رسیده که برای زندگی خود نتوانسته گام موثری بردارد و یا نظر دیگران را درباره خود تغییر دهد و یا در محیط زندگی اش تأثیر خاصی داشته باشد. یأس و احساس پوچی و بیهودگی از همین احساس ناتوانی سرچشمه می گیرد. برای او دیگر فرقی نمی کند که چه چیز و یا چه احساس و چه فکری داشته باشد. دیگر دنبال چیزی نمی رود و نسبت به امور و محیط خود بی اعتنا می ماند. بی احساسی و بی تفاوتی در وقایع زندگی یک نوع دفاع روانی در مقابله با ترسها و دلشوره های زندگی است که او را از واقعیتهای لازم برای رشدش دور نگه می دارد.
اریک فروم می گوید: آدمهای امروز دیگر تحت تأتیر قدرت دین و اخلاق زندگی نمی کنند. راهبر و راهنمایشان قدرت نامشخص و نامعینی مثل «خواست و نظر عموم و همگان» است. وقتی راهبر مردم «عموم» باشد و مردم راهنمایی در خود و از خود نداشته باشند به تدریج این راهبر و راهنما به احساس تهی بودن و وحشت و اضطراب ناشی از آن می انجامد.

در ادامه بخوانید:  عادتها یمان را از نو بسازیم

Leave a Reply