۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

در جستجوی خوشبختی(۲۰۰۶)

۲ دی ۱۳۹۵

در جستجوی خوشبختی(۲۰۰۶)

/
Posted By

این یکی از فیلم های جذاب انگیزشی است و یکی از بهترین فیلم ها درباره اینکه نباید هرگز ناامید شویم.

فیلم در جستجوی خوشبختی، براساس داستان واقعی زندگی کریس گاردنر است که مسیر دشوار و غمناک او را تا رسیدنش به موفقیت و ممارست او را در این مسیر نمایش می دهد.

پیام فیلم این است: برای رسیدن به هدفت ناامید نشو. دنیا فرصتی است برای پیدا کردن خوشبختی، اما این به تو بستگی دارد که چقدر مایل باشی به آن برسی.

در ادامه بخوانید:  کتاب ١٠١ راه براي دگرگوني زندگي شما

Leave a Reply