۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

سمینارها و کارگاه ها

راز و رمز جذابیت

ثبت نام کنیدرزرو
وبینار رهایی از آزردگی, عفو و بخشایش, بخشیدن دیگران

وبینار رهایی از آزردگی

تاریخبهمن ۷, ۱۳۹۵ - بهمن ۷, ۱۳۹۵
والدین و فرزندان, ,والدین ,تربیت فرزندان , ارتباط با فرزندان, فرزندپروری, پرورش فرزندان, خانواده موفق, خانواده سالم

سمینار والدین و فرزندان

هدفگذاری, راههای رسیدن به هدف, موفقیت

سمینار راههای رسیدن به هدف

سمینار تکنیکهای حل مشکلات

سمینار شفا و معنویت

سمینار شفا و معنویت

سمینار خانواده سالم

سمینار خانواده سالم

سمینار اصول تغییر

سمینار اصول تغییر

سمینار مدیریت اضطراب

سمینار مدیریت اضطراب

سمینار سایه، چرا اتفاقات بد برای آدمهای خوب می افتد؟

سمینار سایه

کارگاه دعا و نیایش

کارگاه دعا و نیایش

کارگاه ویژه نوجوانان

کارگاه ویژه نوجوانان