۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

سمینارها و کارگاه ها

راز و رمز جذابیت

نوعدوره حضوری
صندلی13/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
وبینار رهایی از آزردگی, عفو و بخشایش, بخشیدن دیگران

وبینار رهایی از آزردگی

نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۷, ۱۳۹۵ - بهمن ۷, ۱۳۹۵
صندلی0/0
قیمترایگان
والدین و فرزندان, ,والدین ,تربیت فرزندان , ارتباط با فرزندان, فرزندپروری, پرورش فرزندان, خانواده موفق, خانواده سالم

سمینار والدین و فرزندان

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
هدفگذاری, راههای رسیدن به هدف, موفقیت

سمینار راههای رسیدن به هدف

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان

سمینار تکنیکهای حل مشکلات

نوعدوره حضوری
صندلی-1/0
قیمترایگان
سمینار شفا و معنویت

سمینار شفا و معنویت

نوعدوره حضوری
صندلی-1/0
قیمترایگان
سمینار خانواده سالم

سمینار خانواده سالم

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
سمینار اصول تغییر

سمینار اصول تغییر

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
سمینار مدیریت اضطراب

سمینار مدیریت اضطراب

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
سمینار سایه، چرا اتفاقات بد برای آدمهای خوب می افتد؟

سمینار سایه

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
کارگاه دعا و نیایش

کارگاه دعا و نیایش

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
کارگاه ویژه نوجوانان

کارگاه ویژه نوجوانان

نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان