۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

سمینار اصول تغییر – بخش ۲

۱ دی ۱۳۹۵

سمینار اصول تغییر – بخش ۲

/
نوشته شده توسط

عوامل ایجاد تغییر

ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارتهای زندگی است. در اینجا بخشی از سمینار اصول تغییر ایشان را که در دانشگاه تهران برگزار شده، مشاهده می کنید.

در این ویدیو ویدا فلاح درباره چند عامل برای ایجاد تغییر را مطرح می کنند:
۱. میل یا نیاز به تغییر
۲. باور و یقین به ممکن بودن تغییر
۳. یادگیری اصول و روشهای ایجاد تغییر (کسب مهارت..)
و …

ارسال پاسخ