۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

ژن‌ها سرنوشت شما نیستند – تد تاک

۱ دی ۱۳۹۵

ژن‌ها سرنوشت شما نیستند – تد تاک

/
نوشته شده توسط

 

یکی از سخنرانی های تاثیرگذار تد با این پیام که: ژن ها سرنوشت ما را تعیین نمی کنند و ما با سبک زندگی مان، قادریم سلامتی یا بیماری را انتخاب کنیم.

ارسال پاسخ