۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

کارگاه ها

راز و رمز جذابیت

ثبت نام کنیدرزرو
وبینار رهایی از آزردگی, عفو و بخشایش, بخشیدن دیگران

وبینار رهایی از آزردگی

تاریخبهمن ۷, ۱۳۹۵ - بهمن ۷, ۱۳۹۵
والدین و فرزندان, ,والدین ,تربیت فرزندان , ارتباط با فرزندان, فرزندپروری, پرورش فرزندان, خانواده موفق, خانواده سالم

سمینار والدین و فرزندان

هدفگذاری, راههای رسیدن به هدف, موفقیت

سمینار راههای رسیدن به هدف

سمینار تکنیکهای حل مشکلات

سمینار شفا و معنویت

سمینار شفا و معنویت

سمینار خانواده سالم

سمینار خانواده سالم

سمینار اصول تغییر

سمینار اصول تغییر