۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

کتاب من خوبم - تو خوبی

۲ دی ۱۳۹۵

کتاب من خوبم – تو خوبی

/
Posted By

نوشته الوین و مارگارت فرید      ترجمه‌ از پروین عظیمی (قاسم زاده)      انتشارات : دنیای نو

کتابی مصور و خوش خوان در راستای ملموس ساختن تحلیل رفتار متقابل و شناساندن حالات نفسانی تعریف شده توسط دکتر اریک برن. هدف این کتاب کمک به توست تا احساس خوب بودن را در خود تقویت کنی، چون تو خوب هستی و همیشه نیز چنین بوده ای. تو با بهتر شناختن خود، با درک و پذیرفتن احساس خود و افراد مهم زندگیت، قادر خواهی بود احساسات خوبی را که دربارۀ خود از دست داده ای دوباره به دست آورده و مجدداً به خودت اعتماد پیدا کنی. بعد از خواندن این کتاب، با دیگران نیز بهتر کنار خواهی آمد و خوشحال تر خواهی بود، زیرا آنها را دوست داشته و به آنها اعتماد خواهی نمود.

در ادامه بخوانید:  فیلم کارآموز -2015- (The Intern)

Leave a Reply