۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

عنوان بلاگ

این یک کپشن است
عزت نفس, احساس ارزشمندی, اعتماد به نفس
۲۹ دی ۱۳۹۵

به خودمان توجه کنیم

چقدر وقت صرف خود می‌کنید؟

آیا برای خودتان گل می خرید؟ وقتی را خالی می گذارید تا بنشینید و چای یا قهوه بنوشید و هیچ کار دیگری نکنید؟ نه تلویزیون ببینید و نه هیچ چیز دیگری؟
وقت می گذارید که سر فرصت کتابی دلچسب دستتان بگیرید و چند ساعتی از این دنیا بیرون بروید و بروید در دنیای آن کتاب؟
چقدر به خودتان، به روح و به ذهن تان می رسید؟
چقدر برای خودتان و افکارتان هزینه می‌کنید؟
زحمت می دهید که چیزی یاد بگیرید که شاید در آینده به دردتان بخورد؟
یا منتظر می مانید که مشکلات پیش بیایند و بعد به سراغ راه حل بروید؟

 

آشفتگی و استرس چقدر در روز به شما تلنگر می زند که مسیرتان را تغییر دهید و شما بی توجه از کنارش عبور می کنید؟

 

این تلنگرها شدیدتر می شوند به مرور، اگر توجه نکنید.

 

کمی متفاوت باشید. در لحظه باشید، ساکت ساکت باشید، بعد شلوغ بودن و ماجراجویی را تجربه کنید.

 

زندگی را «حس» کنید.

در ادامه بخوانید:  روبرویی با ترس

Leave a Reply