۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

دوره ها و ویدئو های دیگر

عزت نفس بالا

ارسال شده در۱۰ دی ۱۳۹۷
دیدگاه0
مطالب مرتبط: ویژگی های افراد با هوش هیجانی بالا چیست؟ چگونه انگیزه پیشرفت را در خود بالا نگه داریم؟

افراد تکانشی یا تاملی

ارسال شده در۰۸ دی ۱۳۹۷
دیدگاه0
مطالب مرتبط: ویژگیهای افراد کاریزماتیک ۲۰ عادت افراد با اصالت شخصیت ۱۶ عادت روزانه افراد موفق هفت عادت موثر افراد ذهن آگاه