۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

دوره ها و ویدئو های دیگر

هیجانات

دو نکته در مورد هوش هیجانی می خواهم برایتان بگویم. ما هیجان خوب یا بد نداریم .هیجان یا مناسب موقعیت است یا مناسب نیست .یعنی...
ادامه مطلب

احساس حقارت

مطالب مرتبط: چگونه کارهایمان را کامل انجام دهیم؟ گوش دادن فعال آیا باید از ترس خود فرار کنیم؟ جدایی عاطفی