۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

معرفی کتاب و فیلم

مگاخلاقیت

پیش تر، خلاقیت ویژگی ذاتی بود و منحصر به عده محدودی از مردم می شد. اما امروزه دیگر خلاقیت به صورت یک علم و ویژگی...
Read More

کتاب منش رهبری

این کتاب، منبعی خودآموز است؛ هدف آن، کمک به شما در پیدا کردن شناختی بهتر از خودتان است، تا بتوانید بدین وسیله، رشد و تغییر...
Read More

کتاب لحظه های ناب زندگی

کتاب “لحظه های ناب زندگی” نوشته خانم باربارا دی انجلس – انتشارات اوحدی -ما را دعوت می کند که زندگی را لحظه لحظه تجربه کنیم...
Read More

کتاب شهامت

در این کتاب، دبی فورد طرح هوشمندانه ای را برای شما ترسیم نموده تا بتوانید در جهت پیدا کردن درک بهتر واقعیت های زندگی تان...
Read More