۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

معرفی کتاب و فیلم

مگاخلاقیت

پیش تر، خلاقیت ویژگی ذاتی بود و منحصر به عده محدودی از مردم می شد. اما امروزه دیگر خلاقیت به صورت یک علم و ویژگی...
ادامه مطلب

کتاب منش رهبری

این کتاب، منبعی خودآموز است؛ هدف آن، کمک به شما در پیدا کردن شناختی بهتر از خودتان است، تا بتوانید بدین وسیله، رشد و تغییر...
ادامه مطلب

کتاب شهامت

در این کتاب، دبی فورد طرح هوشمندانه ای را برای شما ترسیم نموده تا بتوانید در جهت پیدا کردن درک بهتر واقعیت های زندگی تان...
ادامه مطلب