۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com

عنوان بلاگ

این یک کپشن است
ویدا فلاح
۱۵ دی ۱۳۹۷

هیجانات

/
نوشته شده توسط

دو نکته در مورد هوش هیجانی می خواهم برایتان بگویم.

ما هیجان خوب یا بد نداریم .هیجان یا مناسب موقعیت است یا مناسب نیست .یعنی گاهی اوقات لازم است در موقعیت دردناک ما ناراحت شویم و در موقعیتی که ما خبر خوش می شنویم خوشحال شویم .اما بعضی افراد حتی نمی دانند در موقعیتهای خوشحال کننده چگونه باید خوشحال شوند یا ناراحتی خود را ابراز کنند .

نیاز است این را شما بیاموزید و الگوهای خوبی داشته باشید که بتوانید ابراز هیجانات سالم را یاد بگیرید.

نکته دیگر در مورد این است که هیجانات واقعیت دارند (واقعیت هیجانی ) . اما همیشگی نیستند . یعنی اگر شما امروز کسی را خیلی دوست دارید به معنی این نیست که می توانید تا ابد او را دوست داشته باشید .ممکن است حتی به او بگویید من تو را تا زنده ام به همین اندازه دوست دارم ، ولی این خطاست .

چون شما این لحظه این احساس را دارید و ممکن است در لحظه بعد و روزهای آتی ، تحت شرایط متفاوت برخوردهایی داشته باشید و شناخت بیشتری پیدا کنید و از یکدیگر آزرده شوید و میزان عشقتان به هم کم و یا زیاد شود .

حتی احساساتی مثل تنفر ، آزردگی ممکن است تحت تأثیر رویدادهای بعدی تغییر کند و شدتشان کم و زیاد شود .

پس لطفاً این را به خود یادآوری کنید که من در این لحظه و با این شدت از فرد مقابلم آزرده و عصبانی هستم و ممکن است فردا میزان احساس آزردگی ام خیلی کمتر باشد .

روی این نکات کار کنید .

در ادامه بخوانید:  والدین موثر،فرزندان موفق

ارسال پاسخ