" /> مارس 2017 - ویدا فلاح

بایگانی ماه: مارس 2017

شروعی تازه در سال ۹۶

سال ۹۶, سال نو, شروع جدید سال نو, مهارتهای زندگی, ویدا فلاح

هر روز صبح ما از نو به دنیا می آییم. آنچه امروز انجام می دهیم مهم تر از هر چیز دیگر است. چند روز بیشتر به شروع سال ۹۶ باقی نمانده است. هر سال، فروردین ماه، احساس امید به تغییر، به ساختن یک زندگی جدید و یک من جدید را برای ما به همراه دارد….