بایگانی ماه: اسفند ۱۳۹۵

شروعی تازه در سال ۹۶

سال ۹۶, سال نو, شروع جدید سال نو, مهارتهای زندگی, ویدا فلاح

هر روز صبح ما از نو به دنیا می آییم. آنچه امروز انجام می دهیم مهم تر از هر چیز دیگر است. چند روز بیشتر به شروع سال ۹۶ باقی نمانده است. هر سال، فروردین ماه، احساس امید به تغییر، به ساختن یک زندگی جدید و یک من جدید را برای ما به همراه دارد….