" /> مارس 2018 - ویدا فلاح

بایگانی ماه: مارس 2018

چگونه می توانم در طولانی مدت جذاب باشم؟

ویدا فلاح

  خانمی سوال پرسیده بودند که من می توانم با فردی آشنا شوم و رابطه ایی را آغاز کنم. در آغاز، رابطه برای هر دو نفر جذابیت دارد ولی به نظر می آید که من خیلی زود جذابیتم را از دست می دهم و فرد مقابل دوست دارد که رابطه را تمام کند و همین…