بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۳۹۷

مزایای صحبت کردن با خود

صحبت، عزت نفس، آرامش

کسی که با خودش صحبت می کند، دیوانه نیست. من خیلی وقتها با صدای بلند با خودم صحبت می کنم به خصوص زمانی که استرس زیادی داشته باشم. یا وقتی که از برخورد دبگران یا تماس تلفنی عصبی هستم و قصد داشتم چیزی بگویم، آن قدر با خودم صحبت می کنم تا خشمم از بین برود. یا…

بخشش: چگونه کسانی که مرا آزردند را ببخشم؟

بخشش، آرامش، گذشت

چگونه از بخشش در راه رسیدن به آرامش بهره ببریم؟ احتمالا برای شما هم پیش آمده که حرف و یا رفتار کسی برای مدتی در ذهنتان مانده و شما برای رها شدن از این وضعیت، تصور کنید که او را بخشیده اید ولی بعد از مدتی با کوچکترین جرقه ای آتش رنجشتان از او دوباره…