بایگانی ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

خود ارضایی در نوجوانان

نوجوانان در دوران بلوغ به علت تغییرات هورمونی دچار استرس و هیجانات زیادی می شوند. با درک بحران های این دوره از زندگی فرزندتان، به آنها در مدیریت استرس و هیجانات شان کمک کنید.

ایجاد انگیزه تا پایان کار

آقای جوانی پرسیدند که اعتماد به نفس ندارم، وقتی کاری رو شروع می کنم نمی توانم به آخر برسونم، سرکار می روم ولی زود خسته می شوم و دیگه نمیرم. چی کار باید بکنم؟

همسر خودخواه و لجباز

خانمی ۱۵ سال است که ازدواج کرده اند، ۲ فرزند دارند. همسرشون خودخواه و لجباز است. در دعواها همیشه ایشون برای آشتی پیش قدم می شوند. راهنمایی خواستند که با همسرشون چه برخوردی باید داشته باشند؟

لایو سال نو(نوروز ۹۸)

چه اهدافی دارید؟ به چه چیزهایی فکر می کنید؟ مدیتیشن کنید و با الوهیت درونتان ارتباط برقرار کنید…

لایو مسئولیت هزینه های مالی در خانواده

آیا مسئولیت هزینه های مالی در خانواده و روابط بر عهده مرد است یا بر عهده زن و مرد با هم؟