بایگانی ماه: شهریور ۱۳۹۸

راهکارهایی عملی برای روبرویی با اضطراب اجتماعی

راهکارهای روبرویی با اضطراب اجتماعی

افرادی که از اضطراب اجتماعی رنج می برند می دانند که این معضلی کوچک نیست. در ظاهر، همه چیز ممکن است به نظر خوب برسد اما در درون این افراد فریادی ساکت می زنند و میل به فرار کردن دارند. سه نوع عمده‌ از نشانه های اضطراب اجتماعی وجود دارد: فیزیکی، شناختی و رفتاری. نشانه…

فهیمه مهدی

سلام امروز ساعت ناهار همکارهایم داشتن درمورد عکس پیری خودشان صحبت می کردن و به من گفتن بیا از تو هم عکس بگیریم ببینیم وقتی پیرشدی چه شکلی می شوی. البته چند هفته ای هست که خیلی از دوستان برای جا نماندن از قافله ی پیرشدگان دست به این کار زدن و با بقیه هم…

هویت یابی در نوجوانان

ترس

    من کیستم ما چگونه شکل می گیرد؟ اگر ما نسبت به نظر و قضاوت دیگران کاملا بی توجه و بی اهمیت باشیم آیا این به رشد و بلوغ ما در مسیر هویت یابی کمک می کند؟ چگونه به فرزندان مان در کسب کردن هویت در دوران بلوغ کمک کنیم؟ اگر دیگران و نظر…