" /> سپتامبر 2019 - ویدا فلاح

بایگانی ماه: سپتامبر 2019

قدرت درون

ویدا فلاح

یکی از موضوعات مهم که در دوره ی جدید انسانها را درگیر کرده عدم ارتباط صحیح با خودشان است. یعنی با هر چیزی رابطه برقرار می کنیم، برای هر چیزی وقت می گذاریم، هر پیشنهادی را قبول می کنیم، هر جایی می رویم، خرید می کنیم، ولی با خودمان خلوت نمی کنیم و از این…

تمرکز بر خود

ویدا فلاح روانشناس

  وقتی تمام تمرکزتان روی این است که دنیای بیرونتان را تحت تاثیر قرار دهید، توجه دیگران را جلب کنید، تائید دیگران را بگیرید، شما بسیار ضعیف هستید وآ سیب پذیر! زیرا کافیست یک نفر شما را قضاوت کند، آن موقع است که تعادلتان را از دست می دهید. تمرکزتان را به خودتان و اصولی…

قدرت درون یا بیرون ؟

ویدا فلاح

طیف وسیعی از آدمها تصورشان این است که هر چه داشته هایشان بیشتر باشد، امکانات زندگی بیشتر باشد،  بهتر می توانند مردم را تحت تاثیر قرار دهند. و با تحت تاثیر قرار دادن دیگران، جلو زدن از دیگران احساس رضایت بیشتری از خودشان و زندگیشان دارند. اما قدرتی که وابسته به داشته ها باشد، وابسته…