بایگانی ماه: آذر ۱۳۹۸

افسردگی در نوجوانان

ویدا فلاح - روانشناس

  آقایی سوال پرسیدند: دخترم ۱۷ سال دارد، مدام می گوید دنیا را سیاه می بینم، احساس تنهایی می کند و از همه چیز متنفر است، با اینکه همه او را دوست دارند ولی آرزوی مرگ می کند. لطفا مرا راهنمایی کنید. دکتر فلاح: علائم نشان دهنده ی این است که دختر شما افسرده است…