• با پیدا کردن آرامش، از طریق کسب مهارت مدیریت بر استرس
  • با شناخت عزت نفس و اعتماد به نفس و بالا بردن حس ارزشمندی مان
  • با پیدا کردن درک بهتری از ساز و کار احساسات و هیجانات و در نتیجه کسب مهارت مدیریت بر هیجانات
  • با شناخت باورها، آنچه در ذهن‌مان می گذرد و نقش پررنگ باورها در زندگی مان، و از این طریق مدیریت بر باورها

و او این کار را در جهت نشر دانش و ارتقای سطح آگاهی کل جامعه انجام داده است.به پیشنهاد و کمک او، تعدادی از شاگردانش از سال ۱۳۹۰ شروع به آموزش و در عین حال ارایه کمک‌های مالی به خانم های بدسرپرست و بی‌سرپرست در یکی از مناطق محروم تهران کردند و هدفشان، آموزش درست زندگی کردن به افرادی است که اگرچه استطاعت مالی شرکت در چنین دوره‌هایی را ندارند، اما انگیزه و علاقه زیادی به تغییر دارند.

رسالت او این است که گامی در راستای ساختن دنیایی زیباتر بردارد.

ویدا فلاح
روانشناس و مدرس مهارت های زندگی

موسسه اندیشه سازان خلاق زندگی

موسسه اندیشه سازان زندگی خلاق در راستای نشر دانش و مهارت‌های زندگی، ارتقای کیفیت زندگی و کمک به افراد در ساختن زندگی دلخواه شان فعالیت می‌کند.

نشر مدیران خلاق

نشر مدیران خلاق، تولید کننده کتاب‌ها و مجموعه‌های آموزشی در رابطه با مهارت‌های فردی و مهارت‌های ارتباطی و همچنین سلامت ذهن و روان است.

گروه حامیان

از سال ۱۳۹۰، تعدادی از دانشجویان دوره های مهارت زندگی خانم دکتر فلاح به پیشنهاد ایشان، گروهی را با نام گروه حامیان با هدف کمک به ارتقای کیفیت زندگی، کاهش فقر و توانمندسازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست تشکیل دادند.