طلاق عاطفی, ارتباط با همسر, ازدواج موفق

طلاق عاطفی

قیمت 360000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو

راز و رمز جذابیت

ثبت نام کنیدرزرو

دوره شناخت قبل از ازدواج

قیمت 310000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
تجسم خلاق, رسیدن به خواسته ها, قانون جذب

دوره تجسم خلاق – ترم ۳

قیمت 289000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
تجسم خلاق, رسیدن به خواسته ها, قانون جذب

دوره تجسم خلاق – ترم ۲

قیمت 279000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
تجسم خلاق, رسیدن به خواسته ها, قانون جذب

دوره تجسم خلاق – ترم ۱

قیمت 269000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
دوره شفا و معنویت, شفای بیماری, راهکارهای بهبود بیماری

دوره شفا – ترم ۳

قیمت 299000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
درمان ترس, درمان فوبیا, چگونه نترسیم

دوره رهایی از ترس-ترم دوم

(1 امتیاز)
قیمت 260000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
درمان ترس, درمان فوبیا, چگونه نترسیم

دوره رهایی از ترس-ترم اول

قیمت 239000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
دوره شفا و معنویت, شفای بیماری, راهکارهای بهبود بیماری

دوره شفا – ترم ۲

قیمت 259000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
رابطه بدون خیانت, خیانت در ازدواج

دوره رابطه بدون خیانت

(1 امتیاز)
قیمت 300000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو
مدیریت بر باورها, تغییر باورها, باورهای سازنده, افکار و باورها,

دوره تفکر عقلانی (مدیریت بر باورها) – ترم ۲

قیمت 249000 تومان
ثبت نام کنیدرزرو