Category Archives: دلنوشته

ویروس کرونا

ویروس کرونا

ویروس کرونا از دید یک پزشک ویروس کرونا تعریفی دارد و بسیار کشنده و خطرناک است. حالا شما چه می گویید. من به این موضوع فکر کردم. اینکه چقدر قوی و نادیدنی ، هوشمندانه خود را تغییر می دهد و انسان هوشمند امروز که ابر کامپیوتر ها را ساخته و اتم را می شکافد و…