بایگانی دسته‌ی: رادیو ها

رادیو زندگی – شماره ۳۰

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

خود بهتری بسازیم – شما که هستید؟ قطعا شما یک آدم نیستید!!! تاکید ما روی یک است، شما حداقل دو نفر هستید. این فایل صوتی به شما کمک میکند تا خود نظاره گری داشته باشید، و با بررسی فاعل وجودتان ذهن آگاه شوید و هوشیارانه عمل کنید.

رادیو زندگی – شماره ۲۹

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

ارزشیابی و جهت یابی درونی موفقیت در زندگی شبیه سیستم جی. پی. اس عمل میکند به این ترتیب که شما با روشن کردن دیدگاهتان مشخص میکنید که به کجا می خواهید بروید و بعد با هدفگذاری و تجسم خلاق در جهت رسیدن به آن هدف پیش می روید. و جی. پی. سی درونی شما، در…