Category Archives: متن ایمیل

متن ایمیل دوره ها

دوست عزیز، ثبت نام شما با موفقیت انجام شد. هم اکنون می‌توانید دوره مورد نظر خود را در وبسایت مهارت‌های زندگی مشاهده نمایید. توصیه می‌کنیم جلسات را به ترتیب و با فاصله یک هفته از هم، تماشا کنید و بعد از تماشای هر جلسه، تمرینات مربوط به آن جلسه را انجام دهید تا نهایت استفاده…

متن ایمیل وبینار

دوست عزیز، شما با موفقیت در وبینار «رهایی از آزردگی» برای پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵ ثبت نام شُدید. یک روز پیش از برگزاری وبینار از طریق ایمیل به شما تاریخ آن دوباره یادآوری می‌شود. برای شرکت در وبینار با استفاده از لینک زیر، حدود ۱۵ دقیقه قبل از زمان شروع،…