۸۸۸۴۰۰۵۶-۷
info@vidafallah.com
Category

دوره ها و ویدئوهای دیگر

لایو پرسش و پاسخ

      سؤال: خانمی پرسیدند برای اضطراب اجتماعی چه راه حلی پیشنهاد می هید ؟ اعتماد به نفسم رو آورده پایین...
Read More

ویژگی افراد با اقتدار

فرد مقتدر فردی با آسیب پذیری پایین و اثر گذاری بالااست. آسیب پذیری پایین یعنی اینکه در موقعیت های سخت ناله نمی...
Read More

پرسش و پاسخ ۹۷/۱۰/۱۵

خانمی سؤال کردند که دختری ۶ ساله دارند که از یکی از دوستانش خیلی بدش می آید بطوریکه حتی حاضر نیست دیگه...
Read More

هیجانات

دو نکته در مورد هوش هیجانی می خواهم برایتان بگویم. ما هیجان خوب یا بد نداریم .هیجان یا مناسب موقعیت است یا...
Read More
1 2 3 6