نوعدوره حضوری
قیمتتماس بگیرید
دوره تجسم خلاق


 آیا شما تلاش زیادی در جهت دست یافتن به خواسته هایتان می کنید ولی باز هم موفق نمی شوید؟

 آیا قبل از اینکه کاری را انجام بدهید در سطحی از ذهن تان باور دارید که نتیجه مثبتی نمی گیرید؟

 آیا هرگاه در مسیر تلاش برای انجام کاری به مشکلی بر می خورید ناامید می شوید و جا می زنید؟

شاید شما هم افرادی را بشناسید که وقتی تصمیم به انجام کاری می گیرند موقعیت ها یکی پس از دیگری برای آنها مهیا می شود تا به هدف شان برسند. یعنی بیش از اینکه آنها برای رسیدن به هدف شان تلاش کنند، دنیا شرایط را برای محقق شدن خواسته آنها فراهم می آورد. و برعکس این هم هست که فردی تلاش بسیار زیادی برای رسیدن به خواسته اش می کند اما آنقدر با موانع مختلف رو به رو می شود که از خواسته اش منصرف می شود.

شما در بیشتر مواقع در کدام گروه قرار می گیرید؟

در دوره تجسم خلاق شما می آموزید :

 چه عواملی به غیر از تلاش فیزیکی در رسیدن به خواسته ها به شما کمک می کند؟

 چه مواردی مانع رسیدن ما به خواسته هایمان می شوند؟

 از طریق چه تکنیک هایی می توانیم موانع را تبدیل به فرصت ها کنیم و با راحتی و لذت به خواسته هایمان دست یابییم؟

 

شرکت در دوره آنلاین تجسم خلاق