نوعدوره حضوری
صندلی0/0
قیمترایگان
والدین و فرزندان, ,والدین ,تربیت فرزندان , ارتباط با فرزندان, فرزندپروری, پرورش فرزندان, خانواده موفق, خانواده سالم

در سمینار والدین و فرزندان، ویدا فلاح به اهمیت داشتن ارتباطی سالم و بالغانه میان والدین و فرزندان در موفقیت تحصیلی، و عزت نفس و اعتماد به نفس آتی فرزندان در بزرگسالی می پردازد و توضیح می دهد که والدین، چگونه با یادگیری مهارت هایی از جمله مهارت گفتگوی بالغانه، علاوه بر راهکارهای ارتباط موثر، می توانند در انتخاب بهترین مسیر زندگی به فرزندان شان کمک کنند.

  محصولات مرتبط:

والدین و سبک های فرزندپروری

والدین و فرزندان بلوغ

مطالب مرتبط:

احترام و اثرگذاری در ارتباطات

مهارت ارتباط موثر

اهمیت ارزش ها در تصمیم گیری ها و در زندگی ما