نوعدوره حضوری
قیمتتماس بگیرید
کارگاه دعا و نیایش

همه ما نیاز به رابطه با نیرویی برتر از خودمان داریم. اما زندگی ماشینی و پرسرعت امروز، این نیاز ما را نادیده گرفته و ما را تبدیل به موجوداتی مکانیکی و ناهوشیار کرده است.

در این کارگاه، هدف ما این است که:

 اثرات دعا بر ذهن، و بدن و نحوه نگرشمان بر زندگی را بشناسیم

 اثرات شکرگزاری بر سلامتی و میزان شاد زیستن را بشناسیم 

 هوشیارانه تر زندگی کنیم

 بعد لطیف و معنوی وجودمان را احیا کنیم

 موانع اجابت دعا را می شناسیم

 روش های متعدد دعا کردن را یاد می گیریم.

در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه با شماره ۸۸۸۴۰۰۵۶ تماس بگیرید.