نوعدوره حضوری
قیمتتماس بگیرید
کارگاه ویژه نوجوانان

فرزندان ما ادامه وجود ما و آینده سازان جامعه ای که در آن زندگی می کنیم هستند. ما با ارائه آموزش هایی کاربردی، نوجوانان را به ساختن زندگی ای سالم، هدفمند و با انگیزه ترغیب می کنیم.

در کارگاه نوجوانان، ما به :

 پرورش عزت نفس و اعتماد به نفس در نوجوانان 

 افزایش انگیزه موفقیت و پیشرفت تحصیلی

 آموزش روش های هدفگذاری و برنامه ریزی

 کشف و پرورش استعدادها

 آموزش ارتباط موثر با والدین با تمرکز بر رویکرد تحلیل رفتار متقابل (TA)

 آموزش شیوه های تفکر و به ویژه تفکر خلاق

می پردازیم.

در صورت تمایل به شرکت در این کارگاه با شماره ۸۸۸۴۰۰۵۶ تماس بگیرید.