250,000 تومان 200,000 تومان

در اصول گفتگو‌

آنچه اتفاق می افتد این است که انسانها با بقیه موجودات این تفاوت را دارند که حرف میزنند، و وقتی حرف می زنند بهتر قادر هستند درونیات و خواسته ها، آزردگی ها را بهم انتقال دهند، بنابراین دچار رفتارهای هیجانی نمی شوند که بهم آسیب بزنند هم به خود و هم به فرد مقابل، این مهارت گفتگو کردن باید تقویت شود، باید آموزش داده شود. از کودکی بهتر است که آموزش داده شود توسط پدر و مادرهایی که عملا خودشان از طریق گفتگو درونیات و خواسته هایشان را به همسر، فرزندانشان و دیگران انتقال می دهند. اگر نتوانیم مهارت گفتگو کردن را تقویت کنیم یعنی نتوانیم شنونده خوبی باشیم، نتوانیم در دادن پاسخ مکث کافی کنیم و نتوانیم پاسخ های درست و بالغانه را به فرد مقابل بدهیم قطعأ آزرده می شویم و رابطه را تخریب میکنیم و این مسائل نیاز به یادگیری یک سری مهارت ها دارد، یک سری نکات را باید یاد گرفت، که چگونه صحبت کنیم، باورهایی که لازمه ی گفتگوی سالم است.

برای مثال

فردی که باورش این است که همه ی بچه ها باید تنبیه شوند وگرنه درست تربیت نمی شوند این فرد نمیتواند عکس العمل مناسب و حساب شده و گفتگوی درست با بچه ایی که خطا کرده داشته باشد، باورش این است که باید بچه ها تنبیه شوند پس گفتگو نمیکند.
ابتدا باید باورها اصلاح شود، فردی که می خواهد گفتگوی سالم داشته باشد، قطعأ باورهایش را در ضمن کسب مهارتهای گفتگو کردن باور ها را هم اصلاح میکند ما فقط به دنبال بهتر کردن فن بیان نیستیم که خوب حرف بزنیم ما باید حرفای خوبی برای گفتن داشته باشیم اگر نه سکوت کنیم، درباره هر چیزی اظهار نظر نکنیم، خیلی از اوقات آدمها درباره هر سوالی که میشه حرفی برای گفتن دارند ولی واقعیت این است که حرفهایشان مبنای درستی ندارد، اثر گذار هم نیست و شاید خیلی از اوقات خودشان عامل آن باشند.
بنابراین در هنگام صحبت کردن یکی از عواملی که خیلی کمک میکند این است که از خود بپرسیم

چرا این نکته را می خواهم بگویم؟

قصدم چیست؟

اثر این حرفم بر روی فرد مقابل چیست؟

خیلی جاها در گفتگو کردن واژه نمیدانم کمک کننده است ، یعنی من ادعایی ندارم که همه چیز را میدانم، سوال میکنم یا مطالعه میکنم و بعد بهت جواب میدم، به این معنا که عجله ایی نداشته باشیم که در هر گفتگو یی همان موقع همه چیز را ببندیم،مکث کنیم. در کفتگوی بالغانه یاد بگیریم که برای رسیدن به یک نقطه ی مطلوب زمان بدهیم، عجله نکنیم، تکانشی برخورد نکنیم.
گفتگو کردن هم مانند هر مهارت دیگری با تمرین و تکرار بهتر میشود و دراین مورد باید با آدمهایی که اهل گفتگو هستند و چیزی برای گفتن دارند صحبت کنیم،همانطور که برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی باید با کسی که میتواند با شما صحبت کند تمرین کنید هر چند که ممکن است اشتباهاتی داشته باشید اما به تدریج تقویت میشوید و مسلط خواهید شد.
زمان باید گذاشت و عجله نباید کرد چون برای کسب هر مهارتی به زمان کافی احتیاج داریم.
یکی دیگر از نکات مهم گفتگو کردن گوش دادن پویا است، به این معنا که گوش کنیم و در لا به لای آن سوال بپرسیم و اگر میبینیم که برانگیختگی هیجانی پیدا میکنیم با خود بگوئیم چرا ناراحت شدم؟ کدام جمله او را به خود میگیرم؟ به این نکته توجه داشته باشید که وقتی هیجانات شما شدید میشود دیگه نمیتوانید پیام طرف مقابل را به خوبی درک کنید. هیجانی شدن مانع از درک درست پیام فرد مقابل میشود و باعث ایجاد سوء تفاهم و پاسخ های نامناسب به موقعیت میشود .
پس باید بر روی هوش هیجانی هم کار شود.

 

 

قیمت دوره : 250000 تومان

اصول گفتگو

250,000 تومان 200,000 تومان