اصول گفتگو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

بیشتر مشکلات ارتباطی والدین- فرزندان در دوره بلوغ و نوجوانی فرزندان آغاز می شود که ناشی از گرایش نوجوان به سمت اجتماع، بی توجهی به درس، بی تفاوتی نسبت به قوانین خانه، الگوبرداری جدی از گروه های دوستان و….است و این موجب نگرانی والدین و در پی آن رفتارهای کنترل گرانه و مخربی در رابطه آنها و فرزندشان می شود. با در نظر گرفتن این مشکلات، ما دورههایی کاربردی جهت آموزش به والدین تهیه کرده ایم و در صورت استفاده و به کار بردن راهکارهای ارائه شده در آن می توانید تغییرات قابل ملاحظه ای را در ارتباط با فرزندتان ایجاد کرده، و شاهد شکل گیری رابطه ای احترام آمیز و توام با مسئولت پذیری میان خود و فرزندتان خواهید بود.

 

 

قیمت دوره : 250000 تومان

اصول گفتگو

۲۵۰,۰۰۰ تومان