280,000 تومان 224,000 تومان

بخشیدن چگونه به ما کمک می کند؟

چرا باید دیگران را ببخشیم؟

با بخشیدن دیگری، چگونه خود را از تله آزردگی رها می کنیم؟

بسیاری از متخصصین ادعا می‌کنند که برای گذشتن از آسیبی که کسی به شما می‌زند، باید تمایل به بخشیدن آن فرد داشته باشید. بااینکه گفتن این سخت نیست، اما در عمل، این کار آنقدرها هم که تصور می‌کنید آسان نیست. برای خیلی‌ها ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا بتوانند کسی را ببخشند، مخصوصاً در مواردی که فرد متوجه آسیب جدی شده باشد. و البته کسانی هم هستند که هیچوقت افرادی که آنها را آزرده اند را نمی‌بخشند.

 

خشم و آزردگی از دیگران در وهله اول وجود خود ما را زخمی و پر از درد نگه می دارد.

ما از طریق بخشش می توانیم به خودمان کمک کنیم، روانمان را پالایش کنیم و آسیب های گذشته و آزردگی هایی که در ذهن و روانمان ایجاد شده را ترمیم کنیم.

تا زمانیکه از وقایع گذشته زندگی مان آزرده باشیم و دیگران را مقصر و مسبب آن جریانات بدانیم نمی توانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم.

هیچکس بدون مجوز ما نمی تواند ناراحتمان کند. ما انتخاب می کنیم که با تکرار جملاتی سرزنشگرانه درباره او، خود را ناراحت و عصبی نگه داریم و به تدریج دچار انواع مشکلات روانی و بیماری های جسمی ( سایکو سوماتیک ) شویم.

در دوره بخشش راز آرامش یاد می گیرید که با شناخت و رعایت قوانین معنوی خود را از آزردگی های گذشته آزاد کنید و در روبرویی با مشکلات زندگی دیگران را مقصر نپندارید و با حفظ تعادل به دنبال راه حل آن مشکل باشید.

 

 

عفو و بخشایش به شما کمک می کند تا:

 به آرامش و سلامت روانی برسید.

 سلامت عمومی بدنتان بالا رود.

 ذهن متمرکز و یادگیرنده تری داشته باشید.

 روابطتان با دیگران مطلوبتر شود.

 رفتارهای تکانشی در شما کمتر شود و زندگی سالمی را بسازید.

بخشش-آرامش
بخشش، راز آرامش

280,000 تومان 224,000 تومان