190,000 تومان 152,000 تومان

ذهن آگاهی عبارتست از آگاه بودن بدون قضاوت نسبت به آنچه در همین لحظه تجربه می کنیم و داشتن توجهی کامل به لحظه حال.

ما به طور معمول در این حالت نیستیم. ذهن ما دائما در حال پرسه زدن از یک فکر به فکری دیگر و از یک موضوع در گذشته به موضوعی در آینده است و کمتر درگیر ادراک لحظه حال می شود.

ذهن آگاهی استرس، اضطراب و خشم را کاهش می دهد. به سلامت ذهن و بدن کمک میکند. باعث می شود با طمانینه صحبت کرده و عمل کنیم. ذهن آگاهی باعث سلامت عاطفی ما می شود و اجازه می دهد هیجانات ما تحت کنترل خودمان باشند تا رویدادهای بیرونی.

 

 

 

مبحث ذهن آگاهی و با هوشیاری زیستن ضرورت دنیای پرشتاب فعلی است .دنیایی که در آن همه عجله دارند که زودتر برسند و بیشتر به دست آورند. اما با همه ی آنچه دارند رابطه برقرار نمیکنند و بسیار سطحی و عصبی زندگی خود را سپری میکنند .در این دنیای پر محرک پر از اطلاعات و پر از وسوسه ما نیاز به ترمز هایی جذاب و آگاهی بخش داریم .

مواردی که ما را به سمت درون هدایت کند تا آرام گیریم و بدانیم آنچه در پی آنیم تا آرام گیریم و راضی شویم در درون خودمان است .ذهن آگاهی یا زیستن هوشیارانه: ظرفیتی درونی است که اگر با تمریناتی ساده اما موثر آن را در خود تقویت کنیم به سلامتی جسمی و هیجانی و رفتاری میرسیم به قدرت میرسیم و می توانیم ماهرانه زندگی ایده آل خود را بسازیم .

کیفیت زندگی روزمره مان تغییر میکند و مدام از هر کس و هر رویداد نکاتی ارزشمند یاد میگیریم و رشد میکنیم .

با یادگیری تکنیک های ذهن آگاهی رفتارهایمان با وقار –اصیل و سرشار از خرد و شادمانی می شوند.

شاید مشکل انسان این است که برای شاد بودن تکامل نیافته است. تکامل، ویژگی هایی را در انسان تعبیه کرده تا تولید مثل موفقی داشته باشد. اما تنها زنده ماندن و تولید مثل کردن کافی نیست. باید با زندگی و رویدادهای آن در بهترین شکل آن رابطه گرفت و شاد بود. شادمانی یا رضایت زمانی حاصل میشود که قواعد استفاده از مغز را یاد بگیریم و به عملکرد ذهن خود آگاه باشیم، نه صرفا یک زندگی عادتی و واکنشی بلکه زندگی با توجه و انتخابی.

زندگی بسیار شگفت انگیز و حیرت آور است. هر لحظه سرشار از پدیده های عجیب و فوق العاده است. به شرط آنکه گیرنده های ذهن ما فعال باشند و این پدیده ها را دریافت و درک کنیم. ذهن آگاهی نگرشی تازه به تجارب دارد و روشی خاص برای زندگی به ما ارائه می دهد و نویدی برای رنج کمتر و زندگی پر معنا و غنی تر دارد.

زمانی که ذهن ما افسار گسیخته نگران غذای فردا و روزهای بعد است، نگران مبلغ حساب بانکی مان برای چند سال آینده و عصبانی از رفتارهای کسی که به ما توهین کرده است می باشد، تمرینات ذهن آگاهی ما را به لحظه ی حال باز می گرداند و یاد میگیریم این هیجانات ناخوشایند نتیجه مجموعه عملکرد و گفتگو های درونی مان است.

مقاومت ما در برابر تغییرات از روزهای اول زندگی شروع میشود و در تمام مراحل بعدی زندگی ادامه می یابد. کودک فریاد میزند نمی خواهم پستانکم را کنار بگذارم. نمی خواهم به مدرسه بروم. نمیخواهم تعطیلات تمام شود. به نظر می آید آدمها دوست ندارند بزرگ شوند و مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرند.

چقدر دشوار است از دست دادن مادر پدر همسر و فرزند اما خیلی اوقات این فقدانها را تجربه میکنیم و درد می کشیم، و تغییر را نمی پذیریم.

هر روز موقعیتهای استرس زا در زندگی ما پیش می آیند و شدت درد آنها بستگی به ضعف سیستم آگاهی ما دارد. آنها که تمرینات متعدد ذهن آگاهی را انجام داده اند در برابر وقایع سخت، قدرتمندانه به خود و اطافیان خود کمک میکنند و مدام با شرطها و کنترل گری هایشان خود را در نگرانی و رنج قرار نمیدهند.

از خود بپرسید :در شرایط پر استرس و درد آور چگونه میتوانم به خود کمک کنم تا تعادل روانی و رفتاریم را حفظ کنم ؟

چگونه می توانم بدون عجله و بی قراری در روابط پر تنش عکس العمل های بالغانه و مناسب داشته باشم ؟

چگونه می توانم با عشق و پذیزش با بیماری و جسمی ام رابطه بگیرم و خود را حمایت و سلامت کنم ؟

چقدر از خودمان بیگانه شده ایم و با داشته هایمان مانوسیم. کاش آنقدر که برای اتومبیل و ظاهرمان وقت می گذاشتیم به ذهن و درونمان هم میرسیدیم تا وجودی سالم –خانواده ای شاد و جامعه ایی فرهیخته و آزاد داشته باشیم.

 

ذهن آگاهی
به سوی ذهن آگاهی | حضور در لحظه حال

190,000 تومان 152,000 تومان