44,000 تومان

🔺من قوی‌تر از آن هستم که بگذارم کسی روز مرا خراب کند

از صبح که بیدار می‌شوی تا شب که بخوابی، موارد زیادی اعصابت را خرد می‌کند:
– به دلیل مشکلات خانوادگی دلت نمی‌خواهد به خانه برگردی.
– در صف بانک یا خرید کسی از تو جلو می‌زند.
– هنگام رانندگی کسی چنان جلوی تو می‌پیچد که مرگ را به چشم می‌بینی.
– سرکار از دست رئیس یا همکارت کفری می‌شوی.
– اخبار ناخوشایند لحظه به لحظه تو را دچار اضطراب می‌کند.
– هر قدر کار می‌کنی باز هم درآمدت کافی نیست.
– زندگی به قدری به تو فشار آورده که دلت نمی‌خواهد صبح‌ها از خواب بیدار شوی.

🔺خبر خوش این است که با به کارگیری روش‌های عملی این کتاب می‌توانی در هیاهوی زندگی آرامش و خونسردی خودت را حفظ کنی و با اعتماد به نفس کامل طوری اختیار زندگی‌ات را در دست بگیری که اجازه ندهی کسی یا چیزی روزت را خراب کند.

قیمت :‌ ۴۴۰۰۰ تومان

تو نمی توانی روزم را خراب کنی

44,000 تومان