دوره عزت نفس

۱۲۹,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین عزت نفس و اعتماد به نفس

 

  آیا پیش آمده که سوال یا درخواستی را به خاطر ترس از شنيدن جواب منفي مطرح نكرده باشید؟

  آیا هرچقدر هم که کارهایتان را خوب انجام میدهید، باز هم احساس خوشحالی نمی‌کنید؟

  آیا معتقدید که لیاقت کامیابی در عشق،‌ روابط، شغل یا امور مالی‌تان را ندارید؟

   آیا از آن شخصي که امروز هستید و آنچه تاکنون بدست آورده‌اید راضی هستید؟

  فکر نمی‌کنید که اگر از درون شادتر بودید،‌ می‌توانستید موفق‌تر باشید؟

داشتن عزت نفس به این معنی است که من خوبم. گرچه ضعف‌ها و ناتوانی‌هایی دارم، گرچه اشتباه می‌کنم، گرچه ممکن است از طرف دیگران مورد انتقاد قرار بگیرم، اما می‌دانم که انسانی ارزشمندم. اگر شما خود را دوست نداشته باشید، با خود مهربان نباشید، برای خلوت با خود وقت نگذارید، هیچکس دیگری هم آنطور که مایلید، این کارها را برایتان نمی‌کند.

دوره عزت نفس

۱۲۹,۰۰۰ تومان