210,000 تومان 168,000 تومان

چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟

چرا مدام اتفاقات بد برایمان پیش می آید؟

چطور باید با این اتفاقات روبرو شویم؟

چگونه از مشکلات رهایی یابیم؟

چرا وقتی یکی از مشکلات حل می شود مشکل بعدی شروع می شود؟

رویدادهای زندگی ما انتخاب هایی هستند که غالبا ناهوشیارانه آنها را در زندگی مان فراخوانده ایم. هیچ اتفاقی هرچند دردناک، بد مطلق نیست،بلکه حاوی پیام هایی ارزشمند و مهم برای صاحب خود می باشد و هیچ آدمی هرچند از نظر اجتماعی و ارتباطی مورد تایید و قبول دیگران، خوب مطلق نیست و به این معنی است که هرکس به درس های و ترمزهایی نیاز دارد تا به وسیله آنها به آگاهی برسد و تغییر کند.

در این دوره، شما با نکات مهمی درباره ویژگی ها، قضاوت ها و رفتارهای خود آشنا می شوید که اشتباه هستند و باید توسط روبرویی با مشکلات یا ترمزها، پیام و درس های درون مشکل را فراگرفته و تغییر کنید.

راهکار حل مشکلات، پیدا کردن ریشه و عمق مسائل است تا بتوانیم از تکرار مجدد آنها پیشگیری کنیم و نه اینکه در زندگی یکی پس از دیگری با موانع و مشکلات تکراری و متعدد روبرو شویم.

این یکی از مباحث بسیار جذاب و عمیق مطرح شده توسط کارل گوستاو یونگ به نام «تئوری سایه» است که در این دوره مطرح می شود.

برای آشنایی بیشتر با مباحث این دوره به فایل صوتی زیر گوش دهید.

 

 

سایه ها - حل مشکلات - چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد
چرا اتفاقات بد برای آدم های خوب می افتد؟ | راهکاریی برای حل مشکلات

210,000 تومان 168,000 تومان