37,000 تومان

چگونه به خود ایده آل مان تبدیل شویم؟

راهکارهایی برای ایجاد تغییر ات ماندگار

چرا معمولا در تغییر کردن ناموفقیم؟

چگونه می توانیم تغییر را برای خودمان ساده کنیم؟

بر چه اساسی انتخاب می کنیم که چه چیزهایی را در خود تغییر دهیم؟

چگونه رفتار کنیم تا اطرافیان تغییر ات ما را بپذیرند؟

چگونه عزم خود را جزم کنیم تا برای این چالش همیشگی آماده باشیم و به همان فردی تبدیل شویم که می خواهیم باشیم؟

این کتاب رویکرد متفاوتی را به شما پیشنهاد می دهد و آن پذیرش است. وقتی در انتخاب هایمان اشتباه می کنیم، شکست می خوریم و یا به کسانی که دوستشان داریم آسیب می زنیم، پشیمان می شویم و رنجشی که به همراه پشیمانی می آید، جزئی جدایی ناپذیر از آن است که با فرار کردن یا مقاومت کردن از بین نمی رود. ما باید درد ناشی از نتیجه کارمان را هم بپذیریم. این دردی سازنده است که می تواند ما را به تغییر، ترغیب و تحریک کند. در واقع، این درد به این خاطر ایجاد می شود که به ما یادآوری کند، شاید چیزی را خراب کرده باشیم یا مسیری را اشتباه رفته باشیم، اما از این به بعد می توانیم اشتباه مان را جبران کرده و بهتر عمل کنیم. این قوی ترین احساسی است که ما را به سوی تغییر سوق می دهد.

این کتاب به شما کمک می کند تا:

  1. به آن شخصیتی که مایلید داشته باشید نزدیک تر شوید.
  2. پشیمانی کمتری را تجربه کنید.

قیمت :‌ ۳۷۰۰۰ تومان

محرک ها، راهکارهایی برای تغییرات ماندگار
محرک ها (راهکارهایی برای ایجاد تغییر ات ماندگار)

37,000 تومان