250,000 تومان 200,000 تومان

انرژی جذب یعنی یکی کردن ارتعاشات ذهنی خود با هدف و خواسته هایمان است، اما یکی شدن با خواسته‌ها تنها با فکر کردن به آن خواسته بدست نمی‌آید! وقتی به چیزی فکر می کنید، این فکر ممکن است هدفمند و متمرکز نباشد و در صورتی که اینچنین نباشد جوابی هم دریافت نمی کنید. ارتعاشات، هم راستا شدن با خواسته و هدف به شکلی آگاهانه است. برای مثال، اگر به دنبال جذب شخصی با ویژگی های خاص هستید، باید با تمام وجود، ویژگی هایی که در نظر دارید را بخواهید، یعنی خواستن عمیق آن ویژگی ها را در درون تان احساس کنید نه اینکه فقط به آن ویژگی ها فکر کنیدیا مثلا اگر می خواهید ثروت را به زندگی تان جذب کنید، باید با تمام وجود مملو از اشتیاق پول و ثروت شوید، باید کمترین مبلغ پولی را هم که در حال حاضر دارید دوست بدارید و از کم بودن آن ناراضی و گله مند نباشید.

در این دوره ما ذهن مان را برای آماده شدن برای این نوع جذب کردن آنچه می خواهیم بدست آوریم برنامه ریزی می کنیم و این کار را با انجام مدیتیشن های هدایت شده انرژی جذب انجام می دهیم.

این دوره، ترجمه‌ای از دوره مدیتیشن انرژی جذب دیپاک چوپرا و اوپرا وینفری، ۲۱ روز مداوم مدیتیشن با این مجموعه به شما کمک می کند تا ناخودآگاه تان را برای جذب آن چیزهایی که مایلید بدست آورید برنامه ریزی کنید.

 

قیمت دوره : ۲۵۰۰۰۰ تومان

قانون جذب و انرژی جذب
مدیتیشن انرژی جذب

250,000 تومان 200,000 تومان