210,000 تومان 168,000 تومان

اضطراب چیست؟ و چرا دچار اضطراب می شویم؟

تداوم اضطراب بر ذهن و جسم، چه اثراتی می گذارد؟

چگونه می توانیم شدت و مدت اضطراب را کاهش دهیم؟

چه راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت اضطراب وجود دارد؟

هیجانات ناخوشایند، علائم مهمی برای تغییر در رفتارها و سبک زندگی ما هستند. پس باید به جای سرکوب کردن یا فرار از آنها، سعی کنیم از هر هیجان، اطلاعاتی درباره خودمان در جهت تغییر و رشد دریافت کنیم.

 

 

قیمت دوره : ۲۱۰۰۰۰ تومان

ezterab
مدیریت اضطراب

210,000 تومان 168,000 تومان