معجزه نوشتن روزانه

۳۴۰,۰۰۰ تومان

 

همه ما از کودکی و زمانی که مدرسه را شروع کردیم،نوشتن را شروع کردیم، ولی طی دوره تحصیلمان به ما درباره اهمیت و فواید نوشتن برای حفظ سلامت ذهنی و اینکه از طریق نوشتن روزانه می توانیم نیروهای بالقوه درونمان را بالفعل کنیم آموزش داده نشد.

 

 

   نوشتن روزانه می تواند استرس ها، اضطراب ها، رویدادهای تلخ گذشته و هر آن چه که به ما آسیب می زند یا رهایمان نمی کند را در ما حل کند. با نوشتن به سبک خاصی، ما می توانیم خودمان را آرام کنیم و تمرکزمان را بالا ببریم.

   همچنین با نوشتن روزانه می توانیم عادت های فکری دیرینه ای که در لایه های عمیق ناهوشیارمان شکل گرفته اند را بیرون بکشیم تا بتوانیم تغییرشان دهیم و سبک فکری و باورهای مطلوب تری را جایگزین آنها کنیم.

   با نوشتن می توانیم متمرکز بر اهداف و خواسته های آینده مان قدم برداریم و ذهن خود را برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی کنیم. این روش افراد موفق برای رسیدن به اهدافشان است.

دوستانی که از این دوره استفاده کرده اند، درباره این دوره چه می گویند؟

 

 

 

معجزه نوشتن روزانه

۳۴۰,۰۰۰ تومان