340,000 تومان 272,000 تومان

 

همه ما از کودکی و زمانی که مدرسه را شروع کردیم،نوشتن را شروع کردیم، ولی طی دوره تحصیلمان به ما درباره اهمیت و فواید نوشتن برای حفظ سلامت ذهنی و اینکه از طریق نوشتن روزانه می توانیم نیروهای بالقوه درونمان را بالفعل کنیم آموزش داده نشد.

 

 

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]  نوشتن روزانه می تواند استرس ها، اضطراب ها، رویدادهای تلخ گذشته و هر آن چه که به ما آسیب می زند یا رهایمان نمی کند را در ما حل کند. با نوشتن به سبک خاصی، ما می توانیم خودمان را آرام کنیم و تمرکزمان را بالا ببریم.

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]  همچنین با نوشتن روزانه می توانیم عادت های فکری دیرینه ای که در لایه های عمیق ناهوشیارمان شکل گرفته اند را بیرون بکشیم تا بتوانیم تغییرشان دهیم و سبک فکری و باورهای مطلوب تری را جایگزین آنها کنیم.

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]  با نوشتن می توانیم متمرکز بر اهداف و خواسته های آینده مان قدم برداریم و ذهن خود را برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی کنیم. این روش افراد موفق برای رسیدن به اهدافشان است.

دوستانی که از این دوره استفاده کرده اند، درباره این دوره چه می گویند؟

 

 

 

نوشتن
معجزه نوشتن روزانه

340,000 تومان 272,000 تومان