کتاب همانقدر به دست می آورید که شایستگی دارید

32,000 تومان

توانایی کسب پول و درآمدزایی از بزرگ ترین قابلیت های شماست: یعنی قابلیت شما برای انجام دادن کاری که مردم در ازایش پول می دهند. کتاب همانقدر به دست می آورید که شایستگی دارید برای کسانی است که در حوزه ی صنعت و اقتصاد رقابت دارند، از کارگر ساده تا مدیر و خلاصه همه ی کسانی که می خواهند پول بیشتری به دست آورند.
این روش ثابت شده، به شما می آموزد که چطور با کار کمتر، پول بیشتری به دست آورید، وقت تان را هدر ندهید و آینده ی مالی روشنی پیش رو داشته باشید. همچنین به شما می آموزد که چطور به زندگی تان سروسامان دهید و مشکلات مالی را از پیش رو بردارید.

کتاب- بریان تریسی
کتاب همانقدر به دست می آورید که شایستگی دارید

32,000 تومان