320,000 تومان 256,000 تومان

فرزند پروری مهم است و اجازه ندهید کسی به شما بگوید فرزند پروری مهم نیست و هر جور که می خواهی باش چون فرزند تو تحت تاثیر محیط و محرک های  محیط است که رشد می کند، اینطور نیست.

خانواده، روشهایی که پدر و مادر به کار می گیرند، رفتارهایی که با هم دیگر دارند و با فرزندانشان دارند، الگوهای فکری و رفتاری فرزندانشان را شکل می دهد. یعنی اگر شما وقت بگذارید و یاد بگیرید که چگونه فردی باشید می توانید روی سلامت روانی و رفتاری فرزندانتان در بلند مدت سرمایه گذاری کنید.

کارهای کوچکی که از شما سر می زند می تواند اثرات بزرگی در ذهن فرزند شما بر جای بگذارد. یک رفتار کوچک منفی می تواند هیجان شدیدی را در ذهن فرزند ایجاد کند که با تعابیر نامطلوبی که او در ذهنش ایجاد می کند منجر به این شود که بعد ها خودش دچار آن جنس رفتارها به طور روتین و عادتی شود.

لازم است بدانید که تحقیقات نشان داده است نوجوانانی که والدین آنها حمایت گر هستند و در عین حال به طور ثابت قوانین خانواده را پیگیری و اجرا می کنند انگیزه و موفقیت بیشتری در مدرسه دارند و همینطور از نظر روانی و جسمی سالم تر هستند. در مقابل نوجوانانی که والدین سخت گیر دارند و به آنها استقلال کمی می دهند و هم چنین والدینی که بیش از اندازه سهل انگارند و کاری به کار فرزندانشان ندارند احتمال بیشتری دارد که نوجوان آنها تکانشی و عصبی شوند و دست به رفتارهای پر خطر بزنند.

بنابراین والدین باید به نوجوانان خود نزدیک شوند و اوقاتی را در  شبانه روز به گفتگو کردن با آنها اختصاص دهند. یعنی صرف اینکه شما امکانات مادی زیادی برای فرزندانتان تهیه کنید و او را مشغول و سرگرم و خوشحال نگه دارید برای اینکه تبدیل به یک شخصیت سالم و موفق شود به هیچ وجه کافی نیست. فرزند شما نیاز به محیطی غنی از لحاظ فکری دارد، محیطی که والدین بتوانند با همدیگر صحبت کنند.

اعضای خانواده کنار هم بنشینند و درباره ی یک موضوع اجتماعی، یا یکی از مشکلات خانوادگی به وسیله ی بالغ خود گفتگو کنند. بدون اینکه عصبانی شوند، کسی را سرزنش و تحقیر کنند، به نظرات یکدیگر گوش کنند و همدیگر را ادیت و اصلاح کنند. در چنیین خانواده ایی فرزندانی سالم، پر انگیزه برای موفقیت، با رفتارهای بالغانه و سالم پرورش پیدا می کند.

همینطور والدین باید وقت بگذارند تا فرزندانشان را بشناسند، او چه جور آدمی است، چه ویژگیهایی دارد، چه چیزهایی او را خوشحال و ناراحت می کند، بابت چه رفتارهایی آزرده می شود و این آزردگی را به چه شکلی ابراز می کند. شناخت فرزند کار ساده ایی است.

در واقع شما می توانید با مشاهده ی دقیق فرزندتان در موقعیت های مختلف، مخصوصا زمانی که یک اتفاق نا مطلوب رخ می دهد چیزهای زیادی درباره اش یاد بگیرید ولی اینکه در مورد ویژگیهای او بتوانید عکس العمل مناسب نشان دهید تا او را به خود شناسی و خود تنظیمی هدایت کنید کار مهمی است..

اکثر پدر و مادرها نمی دانند که با عادتهای منفی فرزندشان چه برخوردی داشته باشند، چه رفتارهایی را در پیش بگیرند تا فرزند آنها تصمیم به تغییر بگیرد.

در دوره والدین موثر، فرزندان موفق یاد می گیرید الگوهای رفتاری والدینی که به شکل موثر با فرزندانشان رفتار می کنند. آنها چه رفتارهایی دارند، چه عادتهایی دارند، نقاط ضعف را چگونه مدیریت می کنند با یادگیری مهارتهای فرزند پروری و سبک های فرزند پروری شما می توانید موثرتر، با فرزندتان مخصوصا فرزند نوجوانتان برخورد کنید، رابطه برقرار کنید، تا جاذبه های ارتباطی شما و فرزندتان آنقدر بالا باشد که جاذبه های محیط اجتماع و گروه همسن نتواند او را شکل دهد بلکه در آن محیط ها بتواند نقش یک اثر گذار و رهبر را داشته باشد.

امیدوارم برای داشتن یک خانواده سالم تلاش کنید و یاد بگیرید تغییر کنید و یک الگوی موثر برای ساخت یک زندگی سالم باشید.

والدین موثر، فرزندان موفق

320,000 تومان 256,000 تومان