250,000 تومان 200,000 تومان

بیشتر مشکلات ارتباطی والدین و فرزندان ، در دوره بلوغ و نوجوانی فرزندان آغاز می شود که ناشی از گرایش نوجوانان به سمت اجتماع، بی توجهی به درس، بی تفاوتی نسبت به قوانین خانه، الگوبرداری جدی از گروه های دوستان و…. است و این موجب نگرانی والدین و در پی آن رفتارهای کنترلگرانه و مخربی در رابطه آنها و فرزندشان می شود. با در نظر گرفتن این مشکلات، ما دوره هایی کاربردی جهت آموزش به والدین تهیه کرده ایم و در صورت استفاده و به کار بردن راهکارهای ارائه شده در آن می توانید تغییرات قابل ملاحظه ای را در ارتباط با فرزندان ایجاد کرده، و شاهد شکل گیری رابطه ای احترام آمیز و توام با مسئولیت پذیری میان خود و فرزندتان خواهید بود.

 

 

والدین و فرزندان بلوغ

250,000 تومان 200,000 تومان