بایگانی برچسب: آرامش

گفتگوی اتوماتیک

ویدا فلاح روانشناس

  هر وقت در شرایط سخت و دشوار قرار می گیرید، مراقب گفتگوهای منفی و اتوماتیک خود باشید و به خود بگوئید: صبر کن، آرام بگیر، مراقب باش که با گفتگو های منفی درباره ی آن مشکل اوضاع را سخت تر نکنی! می توانی فکر کنی و با آرامش عکس العمل های مناسب نشان دهی….

کنترل خشم: چرا عصبانی میشوم؟

کنترل خشم

  کنترل خشم: چرا خشمگین می شویم؟ خشم می تواند علل متعددی داشته باشد مثل ژنتیک، خانواده و نحوه تربیت و یا رفتار آنها با یکدیگر، و یا حتی باورها و باید و نبایدهایی که در ذهن ما در طی زمان شکل می گیرد. درباره این باورها، دکتر فلاح می گویند که آنها باورهایی هستند…