بایگانی برچسب: آلبرت الیس

راهکارهایی ساده برای پاکسازی ذهن از افکار منفی و ناخودآگاه

پاکسازی ذهن از افکار منفی, افکار منفی

” همان افکاری که در ذهن ناخودآگاه خود می‌کارید، در بدن و محیط اطرافتان باید برداشت کنید. “ ذهن ناخودآگاه مانند هارد کامپیوتر است. ذهن‌تان هرچیزی که به آن وارد می‌شود را در خود حفظ می‌کند و هیچ تفاوتی بین اطلاعات درست و نادرست یا افکار منفی و مضر و افکار مثبت و سازنده قائل…

با تغییر باورها ، زندگی ات را تغییر بده

تغییر باورها, تغییر نگرش, باورها, باورهای اساسی, باورهای عمیق, نگرش

باورها حقایق شخصی هستند که مسیر زندگی ما را مشخص می کنند. قدرت باور انقدر است که می تواند شما را محبوس کند، مثل این باور که شما فقط لایق خوشحالی محدودی هستید و هر گاه خوشحال شوید، بلافاصله رویدادی پیش می آید که ناراحت تان کند. البته باورها می توانند ما را آزاد هم…

چگونه باورهای ما رفتارهایمان را رقم می زنند؟

باورهای ما, تغییر باورها

  مردم فکر می کنند که یک اتفاق باعث یک هیجان می شود ولی این اتفاق اول در ذهن ما معنا میشود . برحسب معنا ما دچار هیجان میشویم .غالبا معناهایی که ما فکر میکنیم بخاط باورهای غلط معنا های بدی به ماجرا می دهیم .ماجرا را فاجعه می بینیم ماجراها را بد مطلق می…

تغییر باورهای بنیادی

تغییر باورها

تغییر باورها اولین قدم در جهت تغییر باورها ، شناسایی آنهاست. آنچه شما در هنگام روبه‌رویی با یک مسئله مشاهده می کنید این است که باورهای شما به صورت مجموعه ای همسو هستند. هنگامی که بتوانید باورهای بنیادی خود را شناسایی کنید، نصف مسیر را در جهت تغییر آنها طی کرده اید. این شاید در…