Tag Archives: اثر گذاری

قدرت درون

ویدا فلاح

یکی از موضوعات مهم که در دوره ی جدید انسانها را درگیر کرده عدم ارتباط صحیح با خودشان است. یعنی با هر چیزی رابطه برقرار می کنیم، برای هر چیزی وقت می گذاریم، هر پیشنهادی را قبول می کنیم، هر جایی می رویم، خرید می کنیم، ولی با خودمان خلوت نمی کنیم و از این…