Tag Archives: اختلال شخصیت

رادیو زندگی – شماره ۴۳

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

خانمی سوال کردند که خواهر و برادرشون هر دو دو قطبی هستند و به تازگی شروع به دارو درمانی کرده اند. اگر با دارو کنترل شوند، می توانند ازدواج کنند؟ و به طور کلی دارو چقدر در درمان این بیماری کمک کننده است؟