Tag Archives: ارتباطات و اثرگذاری

برچسب مربوط به ارتباطات و اثرگذاری،‌ تحت این برچسب، موضوعاتی از قبیل ارتباط میان زن و شوهر، ارتباطات خانوادگی، ارتباط میان والدین و فرزندان، روابط اجتماعی و میزان اثرگذاری در ارتباط با اطرافیان، قدرت متقاعدسازی دیگران، و برنامه ریزی عصبی کلامی قرار می گیرد.

ارتباطات | اثرگذاری |‌ ارتباط موثر | روابط موفق | ازدواج موفق | خانواده سالم | سبک های ارتباطی در خانواده سالم‌ | ارتباط زن و شوهر | والدین و فرزندان |

تحقیر از طرف خانواده

تحقیر از طرف خانواده - خانواده سالم

  روی قدرت خودتان کار کنید، روی رشد بالغتان کار کنید که وقتی کسی به خودش اجازه می دهد با شما سرزنش آمیز و تحقیر آمیز برخورد کند بتوانید با بالغتان از او سوال کنید. در اینجا آزردگی شما، قهر کردن شما، گریه کردن، فریاد زدن همه باعث می شود که فرد احساس کند با…

بد قولی

ویدا فلاح روانشناس

  از ما سوال کردند در رابطه با فردی که قول می دهد و به قولش عمل نمی کند چه باید کرد؟ بسته به اینکه آن فرد چه رابطه ایی با شما دارد نحوه ی عکس العمل شما فرق دارد. اگر همسرتان باشد یکی از کارهایی که باید بکنید این است که به کل رابطه…

رادیو زندگی – شماره ۴۴

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

برخی افراد عموما در ۲ حالت ذهنی قرار می گیرند. گاهی مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند و احساس کمبود و ضعف به آنها دست می دهد. و گاهی فقط امتیازات خود را نسبت به دیگران می بینند و دچار غرور می شوند. شما چگونه اید؟ راه حل چیست؟

تمرین خویشتن داری

ویدا فلاح روانشناس

می خواهم تمرینی را به شما بگویم با عنوان خویشتن داری. نه به خاطر دیگران و قضاوت آنها! به خاطر روان خودتان. به خاطر اینکه بتوانید خودتان را آرام نگه دارید در موقعیتی که چیزی در درونتان شما را مجبور به واکنش می کند و نشان بدهید که چقدر آسیب دیده هستید. ولی خویشتن داری…

خوش خلقی و احساس رضایت از زندگی

  شخصیت سالم کسی است که کلا در ارتباطاتش خوش خلق است. راحت است، احساس خوبی دارد و احساس خوب را منتقل می کند. اینکه همیشه خوش خلق باشید و بخندید نه! اینکه عموما در زندگی احساس رضایت داشته باشید حاکی از اینکه می توانید خوشحال باشید. از ساده ترین نکات زندگی، خصوصا با افراد…

راهکاری برای کمرویی و استرس در صحبت کردن

شک به همسر - ازدواج موفق

دو بحث در اینجا وجود دارد، یکی اینکه در ارتباطات روزمره با افراد نزدیک و دوستان نتوانید راحت ابراز وجود کنید، یکی اینکه می خواهید سخنرانی کنید و نیاز دارید که مهارت فن بیان و سخنرانی را یاد بگیرید، شاید لازم است به طور تخصصی دوره ایی را بگذرانید تا بتوانید در جمع سخنرانی خوبی…

ازدواج موفق و رابطه موفق با همسر

ازدواج موفق -

حسن جویی در رابطه: اگر می خواهید رابطه ی خوب و موفق با همسرتان داشته باشید سعی کنید به نقاط مثبت فرد مقابل نگاه کنید و آنها را بازخورد دهید و تحسینش کنید. حسن جویی کردن، قدر دانی کردن و باز خورد ویژگیهای مثبت کمک می کند که هم خودتان احساس خوبی داشته باشید و…

رابطه یکطرفه

  خانمی سوال پرسیدند: هفت سال است که ازدواج کرده ام، دو سال عقد بودیم، خانواده ی همسرم مخالف ازدواج ما بودند، اختلاف فرهنگی و مذهبی شدیدی داشتیم، خانواده ی همسرم با اینکه وضع مالی بسیار خوبی داشتند از ما هیچ حمایتی نکردند، ولی خانواده ی من تمامی مخارج ازدواج ما را حمایت کردند و…