بایگانی برچسب: ارتباطات و اثرگذاری

برچسب مربوط به ارتباطات و اثرگذاری،‌ تحت این برچسب، موضوعاتی از قبیل ارتباط میان زن و شوهر، ارتباطات خانوادگی، ارتباط میان والدین و فرزندان، روابط اجتماعی و میزان اثرگذاری در ارتباط با اطرافیان، قدرت متقاعدسازی دیگران، و برنامه ریزی عصبی کلامی قرار می گیرد.

ارتباطات | اثرگذاری |‌ ارتباط موثر | روابط موفق | ازدواج موفق | خانواده سالم | سبک های ارتباطی در خانواده سالم‌ | ارتباط زن و شوهر | والدین و فرزندان |

رادیو زندگی – شماره ۴۴

رادیو زندگی, رادیو مهارت های زندگی

برخی افراد عموما در ۲ حالت ذهنی قرار می گیرند. گاهی مدام خود را با دیگران مقایسه می کنند و احساس کمبود و ضعف به آنها دست می دهد. و گاهی فقط امتیازات خود را نسبت به دیگران می بینند و دچار غرور می شوند. شما چگونه اید؟ راه حل چیست؟

چگونه با انتقاد روبرو شویم؟

ویدا فلاح

  ما در ارتباطات مان و انتقادگری دیگران بازخورد چه چیزهایی را می گیریم؟ در این ویدیو خانم فلاح به موضوع انتقادپذیری و انتقادگری می پردازند و این مسئله را مطرح می کنند که بعد از مورد انتقاد قرار گرفتن، خوب است به درون نگری بپردازیم و ببینیم ما در چه شرایطی همینگونه دیگران را…

خوش خلقی و احساس رضایت از زندگی

  شخصیت سالم و خوش خلقی شخصیت سالم به راحتی از هر چیز کوچکی آزرده و عصبانی نمی شود و نه در همه شرایط، بلکه در بیشتر شرایط می تواند عکس العمل هایی حاکی از رضایت و خوش خلقی نسبت به اطرافیان، به خصوص اطرافیان درجه یک مثل خانواده اش بدهد.

ازدواج موفق و رابطه موفق با همسر

ازدواج موفق -

چگونه ازدواج موفق و رابطه موفقی با همسر یا شریک زندگی مان داشته باشیم؟ اگر می خواهید ازدواج موفق و رابطه موفقی با همسر یا شریک زندگی تان داشته باشید، سعی کنید به نقاط مثبت و خوبی های او در رابطه توجه بیشتری داشته باشید و آنها را برجسته کنید. یعنی زمانی که همسرتان کار…