Tag Archives: ارتباط موثر

بد قولی

ویدا فلاح روانشناس

  از ما سوال کردند در رابطه با فردی که قول می دهد و به قولش عمل نمی کند چه باید کرد؟ بسته به اینکه آن فرد چه رابطه ایی با شما دارد نحوه ی عکس العمل شما فرق دارد. اگر همسرتان باشد یکی از کارهایی که باید بکنید این است که به کل رابطه…

ازدواج مجدد

  خانمی سوال پرسیدند: در سن ۴۰ سالگی طلاق گرفتند ۴ فرزند دارند و از ازدواج مجدد می ترسند. سوال پرسیدند آیا بهتر است دوباره ازدواج کنند یا با فرزند کوچکشان زندگی کنند؟ دکتر فلاح: اگر در این دوره ایی که از همسر قبلی جدا شدید روی خود سازی خودتان کار کردید و نقاط ضعف…

یکی از مهمترین عوامل ایجاد رابطه سالم گفتگو است

یکی از مهمترین عوامل ایجاد رابطه ی سالم در خانواده، چه این خانواده دو نفره باشد، زن و شوهر، مادر و فرزند، چه سه نفره یا چهار نفره، از مهمترین عوامل در خانواه سالم گفتگو کردن است. مخصوصا این گفتگو باید زمانی باشد که دو نفر مشکلی ندارند. وقتی مشکلی نداریم باید عادت کنیم راجب…