Tag Archives: ارتباط

سمینار والدین و فرزندان – بخش ۲

والدین و فرزندان, فرزندپروری

  ما چاره ایی نداریم جز اینکه ببینیم بچه های ما از وجود ما عبور می کنند و به سمت آینده می روند . مثل ما نمی مانند و مثل ما نخواهند ماند . در خیلی از موارد با ما مخالفت می کنند . ارزشها در این زمانه عوض شده است . کتاب معروفی را…