Tag Archives: ارزشمندی

قدرت درون یا بیرون ؟

ویدا فلاح

طیف وسیعی از آدمها تصورشان این است که هر چه داشته هایشان بیشتر باشد، امکانات زندگی بیشتر باشد،  بهتر می توانند مردم را تحت تاثیر قرار دهند. و با تحت تاثیر قرار دادن دیگران، جلو زدن از دیگران احساس رضایت بیشتری از خودشان و زندگیشان دارند. اما قدرتی که وابسته به داشته ها باشد، وابسته…