Tag Archives: ازدواج دوم

پنهانکاری در ازدواج

ویدا فلاح روانشناس

سوال: من یک بار عقد کردم و عقدم بهم خورد و شناسنامه ی سفید گرفتم، خواستم بپرسم این موضوع را چه موقع چه طوری با کسی که وارد رابطه ی آشنایی می شوم بیان کنم؟ اصلا باید بگویم یا نه؟ بگویم در حد نامزدی بوده و بهم خورده؟ چه مدت بعد از آشنایی و در…